MISJA BIBLIOTEKI

 

Do głównych zadań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin należy:

 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego
 • upowszechnianie kultury i czytelnictwa 
 • świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców miasta i regionu.

Zadania te Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin wraz z filiami wykonuje przez:

 • gromadzenie zakupionych lub pozyskanych w darze nowości wydawniczych
 • gromadzenie oraz prenumeratę czasopism
 • opracowywanie zbiorów formalne i rzeczowe
 • wypożyczanie zbiorów do domu oraz ich udostępnianie na miejscu w czytelniach oraz w kącikach czytelniczych
 • służenie źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy, a także informacją bieżącą dotyczącą kraju i spraw lokalnych
 • popularyzację książki i czytelnictwa oraz lokalnych środowisk kulturalnych (organizacja wystaw, spotkań autorskich, konkursów literackich i plastycznych)
 • współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi w przysposobieniu bibliotecznym, jak i w upowszechnianiu kultury i wiedzy (pogadanki, konkursy)
 • gromadzenie i dokumentację wiedzy o mieście i regionie (dokumentacja faktów życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, organizacja imprez promujących wiedzę o mieście i regionie)
 • ochronę i konserwację zbiorów bibliotecznych
 • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

Licznik odwiedzin: 129748