Konkurs pn "Mikołajek inaczej" dla klas IV

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Mikołajek inaczej”.

Realizacja projektu pn.” Lektura. I co dalej?

 1. Organizator
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV Szkół Podstawowych gminy Ślesin
 • Trwa od 05.04.2019 r. od 26.04.2019 r.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać kadr komiksu do  ściśle określonego dla danej klasy rozdziału książki pt.: „Mikołajek”.
 • Format pracy: A4, technika dowolna
 • Każdy z uczniów może indywidualnie oddać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę
 • Pracę należy dostarczyć wychowawcy
 • Na odwrocie pracy powinny zostać umieszczone następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz nazwa szkoły, do której on uczęszcza
 1. Wyniki konkursu
 • Jury w składzie: przewodniczący – Agnieszka Niedźwiedzińska, członkowie – Maria Wolnowska, Anna Warecka
 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: ujęcie tematu, estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej BPMiG Ślesin 02.05.2019 r.
 1. Nagrody
 • Nagrodzona zostanie najlepsza praca w każdej klasie
 • Za nagrody w  konkursie odpowiedzialna jest BPMiG Ślesin
 1. Postanowienia końcowe
 • Prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w BPMiG Ślesin w ramach projektu pn. ”Lektura. I co dalej?”
 • Uczestnicy konkursu  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z  realizacją konkursu i wystawy pokonkursowej oraz na ich opublikowanie w mediach
 • Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka
 • Prace przechodzą na własność BPMiG Ślesin
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 


Licznik odwiedzin: 129743