Konkurs pn "Ania, Alicja i Narnia" dla klas V

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO  

„Ania, Alicja i Narnia”

Realizacja projektu pn.” Lektura. I co dalej?”

 1. Organizator
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V Szkół Podstawowych gminy Ślesin
 • Trwa od  01.04.2019 r. do 26.04.2019r.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy  wykonać prezentację multimedialną dotyczącą następujących lektur: „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Alicja w Kranie Czarów”, „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”.
 • Prezentacja  powinna zawierać max.10 slajdów (slajdy mają dotyczyć autora oraz głównych bohaterów wybranej lektury).
 • Pracę należy zgrać na pendrive lub płytę CD i dostarczyć wychowawcy
 • Praca przekazana na konkurs musi być wykonana samodzielnie
 • Każdy z uczniów może indywidualnie oddać tylko jedną pracę
 • Na pierwszym slajdzie powinny zostać umieszczone następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę szkoły, do której on uczęszcza
 1. Wyniki konkursu
 • Jury w składzie: przewodniczący – Agnieszka Niedźwiedzińska, członkowie – Maria Wolnowska, Anna Warecka
 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: ujęcie tematu, estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej BPMiG Ślesin 7.05.2019 r.
 1. Nagrody
 • Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca
 • Za nagrody w  konkursie odpowiedzialna jest BPMiG Ślesin
 1. Postanowienia końcowe
 • Uczestnicy konkursu  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z  realizacją konkursu oraz na ich opublikowanie w mediach
 • Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka
 • Prace przechodzą na własność BPMiG Ślesin
 • Prezentacje będą wykorzystywane przez BPMiG Ślesin na potrzeby projektu pn. „Lektura. I co dalej ?”
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 


Licznik odwiedzin: 129763